cheapest uk silagra cialis and low blood sugar free viagra samples before buying clomid 100mg by soma watson comparison of levitra viagra cialis viagra boring edinburgh pages site the effects of viagra on women viagra versus levitra to enhance effects of cialis pharmaceutical ultram buy viagra online 35008 buy viagra drugs online cialis xenical weight loss information 1 cialis generic viagra cialis after ejaculation cialis alternative find search viagra edinburgh pages soma space station commercial levitra flashlights made by soma enterprises need to get high on ultram time release soma viagra recipe impotence treatment online viagra bose wave radio xenical soma body wife likes levitra 2new levitra on line viagra zyban levitra famvir walmart viagra pr ices take xenical and fentermine together cialis levitra free sample side effets of clomid can i mix alcohol and viagra buy viagra or levitra soma erowid bible drugs soma safest place to buy viagra soma point loma generic viagra discussion forum clomid for sex seperation arginine ornithine viagra pages search viagra charles 250k soma single speed soma life ghp free xenical weight loss information expired soma effects viagra im ausland kaufen viagra falls band soma in san diego ca levitra free consultation soma kitchen cabinet makers cheap viagra uks ultram online gambling viagra sales mexico dont eat fatty foods with viagra viagra and beta blockers should doctors give out sample viagra viagra vs cialis real life comparisons side effects viagra flushing increased alk phos cialis viagra movies online generic cialis apcalis cialis regalis tadalafil ultram for fibromyalgia levitra third quarter sales levitra model cheapest brand viagra spiked drinks viagra levitra cialis and viagra clomid early menustration francisco san soma commview ultram letrozole and clomid clomid health screen is ultram a narcotic erectile dysfunction viagra sue soma what is it viagra alternative levitra which is best viagra livetra cialis viagra recreationally prices pill comparison cialis viagra clomid day 3 vs day 5 viagra free sites computer news levitra stories white pill 44 159 soma viagra purchase canada viagra patents ptnrs searchfor viagra transexuals viagra keyword soma fm levitra funny video bob cialis insurance antibiotics and clomid abxzone com forums view profile soma kamagra oral jelly in deutschland bestellen lcd projectors buy soma soma drugs viagra kopen cheapest kamagra uk viagra what to know free samples viagra cialis soma westward kamagra better url cialis levitra url subaction showcomments cialis optional watch viagra erectile dysfunction a href cialis australian customs import antibiotics viagra fsh decrease during clomid challenge generic name of ultram progesterone levels clomid ultram and darvocet together what are side effects of ultram argento soma episode 1 ultram tab side effect of caverta gliding ultram organic marijuana soma style pdf viagra mug natural viagra manfucturer pictures of viagra soma resturant lake worth fl menu late period on clomid copy viagra drunk viagra viagra and orgasm active ingredient in viagra vanessa soma viagra buy general viagra and coumadin artist michael soma soma express how to purchase cialis online free soma downloads clomid temperature drop no ovulation yet key buy levitra online when cialis and viagra don't work alternative clomid ultram patient info ultram addicting cialis drug for impotence 60 mg ultram ahnu soma viagra sex options can cialis cut in half alterative to xenical average day of ovulation on clomid viagra lowest price generic il viagra ultram 50mg abuse lily icos cialis xenical cialis muscle relaxers soma generic order ultram limbaugh viagra dominican republic cheap generic viagra substitutes costco viagra apcalis levitra viagra order cialis without prescription approved cialis fda soma restaurant white plains latest news side effects viagra cialis western open golf apparel clomid worked before but follistim doesn't tramadol ultram side effects free viagra thrice soma tia viagra viagra mp3 mp3 keyword soma can clomid effect ovulation tests ultram narcotic viagra over the counter substitute effect of kamagra women cipla silagra viagra gay stories cycle lengths on clomid cheap viagra nz taking viagra recovery time watermelon rind viagra ultram er tab clomid cysts clomid femura levitra and boxer cialis tabs ultram er 100 mg viagra indonesia nitroglycerine sideaffects with viagra viagra and dopamine comparing cialis and viagra cheap generic cialis pills xenical uk ultram tramidol viagra jerkoff clomid and super ovulation viagra buy 1 funny viagra pictures progesterone level clomid anger and viagra levitra free sample clomid ovulation late in cycle seroquel and ultram er 200mg ovary drilling and clomid pregnancy after stopping clomid cialis cheap no prescription cheapest viagra us pharmacy average intake of cialis viagra print ad ultram causing headaches white pill soma 250 clomid and smokers clomid and soma desription ultram mechanism of action clomid effect on luteal phase soma quarterman triathlon viagra 2 cialis modafinil clomid fatigue name brand xenical no prescription needed clomid and male fertility studies levitra and overdose and blind viagra take offs pages edinburgh search viagra find viagra to buy cheap viagra de fines herbes levitra effect duration viagra alternatives uk soma graffiti line caraco brand ultram buy cialis online a href soma cube nets vision and cialis naked viagra cialis pills side effect clomid instructions viagra discount store paypal to buy viagra sales ultram mixing viagra and alcohol vaginal discharge and clomid feeling with cialas viagra levitra hearth attack is kamagra legal to buy sniffing soma ultram medicen female viagra wikipedia experimenting with viagra for young men argento soma review day 28 suez clomid affect part silagra 100mg prices vardenafil vs viagra generic cialis pharmaceutical manufacturer2c oklahoma viagra find free computer sites pages levitra cialis united states discount viagra arimidex clomid soma do and soma don't viagra types why viagra causes heartburn viagra users comments misuse of levitra levitra what dosage ultram and tylenol taking relafin and soma generic viagra online a href viagra ambien gift generic cialis online pharmacy guiding light levitra buying viagra in the dominican republic women kamagra buy online levitra cialis viagra young men using viagra buy kamagra viagra india viagia cialis pumkin pie vs viagra kamagra en suisse cialis comparison diflucan famciclovir viagra ultram pictures viagra affiliates levitra picture is levitra effective for women what pills look like viagra how does xenical work female viagra lotion g postmessage viagra guest online buy kamagra jel viagra pastilles silagra 50 cialis in shanghai hgh viagra ultram metabolites urinealysis viagra from canada legitimate msnbc watermelon rines and viagra ultram ultracet viagra riverside california soma spa regina

Adatvédelmi és adatkezelési elveink

Felhasználói feltételek

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

 

 

 

Adatvédelmi és adatkezelési elveink

Cégünk a rögzített személyes és céges adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Az érintett a honlap használatával, a személyes és céges adatok megadásával magára nézve elfogadja a jelen nyilatkozat tartalmát és hozzájárul azokhoz a jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez is, amelyek nem törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Az IDS-Team Kft. az Ön vagy cége adatait bizalmasan kezeli, azt az Ön vagy cége beleegyezése nélkül nem adja ki harmadik személynek, kivéve az Ön vagy cége által választott termékek és szolgáltatások teljesítéséért illetékes harmadik felet.

Az IDS-Team Kft. adatkezelését az adatvédelmi biztos NY/2127/2008-2 sorszámú határozatával nyilvántartásba vette és engedélyezte, amely alapján társaságunk az ügyfelek személyes adatait az 1992. évi LXIII. tv 12§ (1). rendelkezései szerint jogosult ügyfélnyilvántartás céljából kezelni. Társaságunk nyilvántartási azonosítója: 02360-0001. Az adatkezelés keretében társaságunk nyilvántartja a magán ügyfelek nevét, lakcímét, elérhetőségét és személyigazolványának számát; üzleti ügyfelek esetén a cég nevét, elérhetőségi és számlázási címét, egyéb elérhetőségét, és adószámát, azokat 10 évig őrzi meg. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az előzőekre tekintettel valamennyi regisztrált, illetőleg társaságunkat közvetítői tevékenységgel megbízó személy és cég nevét társaságunk jogosult kezelni. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban társaságunk csak az előzőekben meghatározott adatok alapján vállalja a közvetítői tevékenység lebonyolítását.

Adatkezelési politikánk, adatkezelési gyakorlatunk kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról;
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;
 • 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelemről;
 • az Európai Unió és az Európa Tanács dokumentumai, különös tekintettel a (99) 5 ET Ajánlásra.

A jelen nyilatkozatban meghatározott adatkezelési követelmények változása esetén amennyiben ez valamely ügyfelünk vagy felhasználónk tekintetében az őt érintő adatkezelés feltételeinek változását jelenti, úgy cégünk előzetesen e-mailen keresztül megkeresi az érintetteket a szükséges hozzájárulás érdekében.

3. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;

nyilvánosságra hozatal: valamely adat bárki számára hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval és amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

4. Adatkezelési alapkövetelmények

A jelen nyilatkozatban meghatározott adatkezelések során az adatkezelő az IDS-Team Kft (2051 Biatorbágy, Rosenbach J. u. 41..; Adószám: 12539871-2-13; Cégjegyzék szám: 13-09-118359

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyek adataira vonatkoznak, így a jelen nyilatkozatban meghatározott szabályok csak a természetes személyek adataira vonatkoznak. Nem vonatkoznak továbbá a jelen nyilatkozat szerinti követelmények a gyűjtött anonim (statisztikai stb.) adatokra, vagyis amikor a rögzített adat nem hozható kapcsolatba konkrét természetes személlyel.

A személyes adatok kezelésének célja:

 • a honlap látogatóinak, a szolgáltatásokat igénylőknek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása és azok eljuttatása az illetékes megrendelést teljesítő harmadik félhez;
 • marketing célú tevékenység;
 • illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
 • a törvény által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.
 • nem természetes személy adatainak kezelése esetén a jelen szabályok értelemszerűen kerülnek alkalmazásra.   

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

A honlap legtöbb szolgáltatása az igénybevevő azonosítása nélkül elérhető. A felhasználó azonosítását kizárólag azokban az esetekben követeljük meg, amennyiben az a fenti adatkezelési célokra tekintettel szükséges.

Az egyes konkrét személyes adatok megadásának esetleges kötelező jellege adattípusonként feltüntetésre kerül a regisztrációs felületen és az egyéb olyan oldalakon, amelyeken személyes adatok megadását kérjük. A kötelező jelleg ebben az esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy ezen adatok megadásának hiányában a regisztráció vagy a kérdéses szolgáltatás igénylése elutasítható. Személyes és céges adatok megadását csak indokolt esetben tesszük a regisztráció sikere vagy a szolgáltatás igénybevételének feltételévé (különösen ha azt jogszabály írja elő vagy a fent meghatározott adatkezelési célok megvalósítására elengedhetetlen).

Az adatkezelési műveletek, - különösen az adatok rögzítése - jelentős részben automatizáltan, gépi úton történnek.

A regisztrációkor vagy egyébként a holnap használata során megadott adatok tekintetében az adatkezelési hozzájárulás utóbb bármikor visszavonható. A regisztrációkor megadott kötelező adatok tekintetében azonban a regisztrációkor megadott hozzájárulás csak a regisztráció törlésével vonható vissza. A regisztráció törlése nem eredményezi az regisztrált felhasználóként végzett műveletek kapcsán történt szolgáltatás-megrendelések vagy egyéb rögzítendő cselekmények céljára rögzített kötelező adatok törlését. A szolgáltatások megrendelésére tekintettel kötelező adatok tekintetében a hozzájárulás visszavonása a kérdéses szerződés felmondásával lehetséges. A hozzájárulás visszavonása nem jár a jogszabály felhatalmazása alapján kezelhető adatok törlésével.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes és céges adatok telkopiac.hu (IDS-Team Kft.) általi rögzítése elsősorban a vonatkozó törvényi felhatalmazásokon alapul, így elsősorban az alábbi jogszabályokban foglalt felhatalmazásokon:

 • évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról ;
 • 2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről;
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2000. évi C. tv. a számvitelről

Cégünk az általa kezelt személyes és céges adatokat kizárólag törvényi felhatalmazás vagy kötelezés alapján, vagy az érintett hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére, valamint kizárólag törvényi kötelezettség vagy az érintett hozzájárulása esetén hozza nyilvánosságra. A hozzájárulás megadottnak tekinthető az ilyen átadás vagy nyilvánosságra hozatal céljából megadott adatok esetében.

Az online elérhető szolgáltatások megvalósításához olykor szükség van arra, hogy az oldal felhasználóinak egyes személyes adatait harmadik fél részére adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából átadjuk.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, cégünk - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésére álló adatokat. Az adatállományból adatot igényelhetnek a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek, jogszabályban rendezett esetkörben a nemzetbiztonsági szervek, nyomozó hatóságok, valamint a bíróságok.

Egyes szolgáltatások honlapon keresztüli megrendelése vagy igénybevétele esetén a kapcsolódó személyes adatokat a szükséges mértékben átadjuk a kérdéses szolgáltatás nyújtásában közreműködő harmadik fél felé.
Cégünk sem regisztrációkor, sem szolgáltatások honlapon keresztüli megrendelése vagy igénybevétele érdekében nem kezel különleges adatokat.

Az érintett jogainak gyakorlása

Ügyfelünk és honlapunk felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni a cégünk által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését.

Cégünk az ügyfél vagy felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, társaságunk által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a rá vonatkozó adatokat. Cégünk a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A honlap felhasználója az általa megadott regisztrációs és egyéb személyes adatok közül egyes adatait az internetes felületen is megtekintheti, ellenőrizheti, azokat szükség esetén módosíthatja.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni. Kötelező adatok törlése azonban egyes esetekben kizárólag a regisztráció törlése vagy valamely szolgáltatás lemondása útján lehetséges.

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben azokra jog vagy jogos érdek érvényesítése, valamely jogvita eldöntése érdekében szükség van. Az elutasítás okáról ügyfelünk haladéktalanul tájékoztatást kap; a döntés ellen jogorvoslat biztosított.

A személyes adatok törlésekor azok a biztonsági mentésekből nem kerülnek utólagosan törlésre, azonban a következő biztonsági mentésben az érintett adat már nem szerepel.

Az érintett jogait az ügyfélszolgálat alábbi elérhetőségein gyakorolhatja:
Cím: 2051, Biatorbágy, Rosenbach János u. 41. Pf.:60
Email: ugyfelszolgalat@telkopiac.hu
Telefon: + 36 23 313 055

A jogok gyakorlásához bizonyos indokolt esetekben szükség van a személyazonosság megfelelő igazolására.

Adatbiztonság

Az IDS-Team minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az ügyfeleink által megadott személyes adatok a biztonságát. Cégünk megteszi a szükséges technológiai és szervezési intézkedéseket ügyfeleink adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen.

Cégünk a személyes adatokat tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá. Az adatvesztések megakadályozására, illetve mérséklésére a tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.

Elektronikus levélcímek felhasználása

Társaságunk kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszabályszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tömeges (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére.

Társaságunk rendszeres hírlevelet készít, amelyet azonban kizárólag azon elektronikus levélcímekre küld meg, amelyekre ügyfelünk azt igényelte. A hírlevélről a fel- és leiratkozás bármikor megtehető.

A cégünk által nyújtott szolgáltatások változása esetén a változásokra vonatkozó információt bizonyos esetekben elektronikus formában emailban juttatjuk el ügyfeleink részére. Az ilyen szolgáltatás-értesítéseket minden ügyfelünk számára elküldjük, az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni. Ezen értesítéseket azonban nem használjuk fel reklámozási célból.

Az ügyfeleink által megadott elektronikus levélcímekre reklámot tartalmazó leveleket cégünk csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 

Vissza a lap tetejére

 

 

Felhasználói feltételek

Belépve a www.telkopiac.hu ( vagy http://www.telcopiac.hu/) oldalra Ön elfogadja az IDS-Team Kft-nek (székhely: 2051 Biatorbágy, Rosenbach János u 41. 1. em. 4., cj: 13-09-118359) mint a honlap kizárólagos üzemeltetőjének, az alábbi feltételeket, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak:


Tilos az IDS-Team Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az oldalak tartalmának részben vagy egészben való tárolása, kivéve a kizárólag az Ön személyes használatára készített biztonsági másolat letöltése, illetve a weboldalak bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése. A www.telkopiac.hu weboldaláról információkat, értesüléseket átvenni csak a telkopiac.hu.-ra való hivatkozással lehet.

 • § Az IDS Team Kft. ugyanakkor hozzájárul a telkopiac.hu weboldal böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási célból történő kinyomtatásához. A weboldal tartalmának mindennemű üzleti célból történő felhasználása tilos. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz az IDS Team Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
 • § A telkopiac.hu weboldal tartalmazhat olyan külső weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyeket harmadik személyek üzemeltetnek. Az ilyen külső weboldalak böngészésére a jelen használati feltételek hatálya már nem terjed ki. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy a külső weboldalak meglátogatásakor az adott webhely használati feltételeit megismerje. Az IDS-Team Kft. nem vállal felelősséget a külső weboldalakon elérhető tartalomért. Valamely külső weboldalra utaló hivatkozás nem jelenti automatikusan azt, hogy a IDS-Team Kft. támogatja az oldalt
 • § A telkopiac.hu weboldalra való látogatásával Ön vállalja, hogy a telkopiac.hu webportál felületeire Ön által bármilyen módon felvitt tartalom nem tartalmaz szándékosan hibás adatokat, nyilvános közlésre alkalmatlan, valamint harmadik személyek jogait sértő, illetve önmagában bűncselekményt megvalósító, vagy jogszabályba ütköző részeket, továbbá mindent megtesz annak érdekében, hogy a tartalom elküldése előtt eltávolítsa a vírusokat, vagy más, a szerver rongálására alkalmas elemeket.
 • Az oldalon található információk és árak a Szolgáltatók, Gyártók és Forgalmazók által nyilvánosan közzétett adatokon, illetőleg a telkopiac.hu számára megküldött adatokon alapulnak. Az oldal által használt adatbázis nem közhiteles adatbázis, melyet a legnagyobb gondossággal frissítünk és tartunk karban. Az adatbevitel során a tőlünk elvárható gondosságot tanúsítjuk, amennyiben ennek ellenére bármilyen adatbeviteli rendellenességet, akár hibát, akár egyéb tévedést észlel, arról szíveskedjék haladéktalanul értesítést küldeni, hogy a valóságnak megfelelő adatok kerüljenek mielőbb rögzítésre. Amennyiben a jelen honlapon-, illetve a harmadik fél, akinek a szolgáltatását és/vagy termékét kínáljuk, feltételeiben rögzített adatok között eltérés mutatkozik, a harmadik fél mindenkori feltételrendszere az irányadó. Az oldalon közölt információkat és adatokat az érintettek jelzései alapján haladéktalanul javítjuk. A találati listában megjelenített elemek sorrendje nem tükrözi az előnyösségi sorrendet.
 • Az IDS-Team Kft-nek a felhasználók által a telkopiac.hu weboldalra küldött tartalomért fennálló felelősségére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a felhasználó által a telkopiac.hu weboldalra felvitt tartalom, illetve annak nyilvánosságra hozatala harmadik személy jogait, vagy jogos érdekeit sérti, a jogsértő tartalmat elhelyező személyt kártalanítási kötelezettség terheli, ha harmadik személy a telkopiac.hu IDS-Team Kft. ellen a felvitt tartalom miatt eljárást indít, vagy egyébként vele szemben igényt érvényesít és a telkopiac.hu (IDS-Team Kft.) a jogsértés miatt helytállni köteles. A telkopiac.hu IDS-Team Kft. bármikor jogosult a felhasználók által felvitt tartalmat weboldalairól eltávolítani.
 • Az adatbázis utolsó frissítésének időpontja: 2008.07.15.

 

Vissza a lap tetejére

 

 

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a telkpoiac.hu, mint az IDS-Team Kft, (székhely: 2051 Biatorbágy, Rosenbach János u 41. 1. em. 4., cégjegyzékszám:13-09-118359) kizárólagos üzemeltetője, az Internet közcélú hálózatán elérhető online közvetítői kereskedelem során kötött megbízási szerződésekre alkalmazni kell.

Ahol a telkopiac.hu kerül nevesítésre, ott értelemszerűen a kizárólagos üzemeltető gazdasági társaságot terhelik a kötelezettségek és illetik a jogok.

1. FOGALMAK

A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

(1) telkopiac.hu - IDS-Team Kft. (2051 Biatorbágy, Rosenbach János u 41., képviselő: Papp Csaba, ügyvezető, adószám: 12539871-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-118359

(2) Ügyfél - a Portálon keresztül távközlési szolgáltatási szerződés megkötését kezdeményező azon felhasználó, aki a telkopiac.hu-val a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételekkel Megbízási Szerződést kötött.

(3) Szolgáltató - az Ügyfél szolgáltatási igényei és preferenciái alapján a Portál által összehasonlított távközlési szolgáltatók közül az, amelyik felé az Ügyfél a Portálon keresztül távközlési szolgáltatási szerződés megkötésére szóló ajánlatot tesz.

(4) Szolgáltatási szerződés - a telkopiac.hu közreműködésével a Portálon keresztül kezdeményezett és megkötött szolgáltatási szerződés.

(5) Portál - a telkopiac.hu által üzemeltetett, az Internet közcélú hálózatán, elérhető, szolgáltatási szerződések telkopiac.hu-n, mint közvetítőn keresztül történő, online megkötését lehetővé tevő távközlési portál site.

(6) Megbízási Szerződés - a telkopiac.hu-val a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételekkel kötött megbízási szerződés, mely az Ügyfél által kezdeményezett távközlési szolgáltatási Szerződés megkötésében való közvetítői közreműködésre terjed ki.

(7) Megbízott - a telkpoiac.hu -t üzemeltető társaság

 

2. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

(1) A Megbízási Szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 216. § (1) bekezdése alapján az Ügyfél és az telkopiac.hu között szóban, írásban és ráutaló magatartással egyaránt megköthető. A telkopiac.hu mindenkori feltételrendszerének megfelelően mindhárom módon létrejöhet a megbízási szerződés.

(2) Amennyiben a Portálon keresztül kezdeményezett Szolgáltatási Szerződés megkötése során szükség van arra, hogy az Ügyfél képviseletében eljárva a telkopiac.hu egyúttal jognyilatkozatot is tegyen, úgy az erre feljogosító írásbeli meghatalmazást a Felek egyúttal az Ügyfél Megbízási Szerződés megkötésére szóló ajánlatának is tekintik.

(3) A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában írásbelinek minősül az az elektronikus okirat is, különösen, de nem kizárólagosan a meghatalmazás, amelyet a telkopiac.hu-nak való elküldése előtt az Ügyfél legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látott el.

(4) Amennyiben a Portálon keresztül kezdeményezett Szolgáltatási Szerződés megkötése során nincs szükség arra, hogy az Ügyfél képviseletében eljárva a telkopiac.hu az Ügyfél írásbeli meghatalmazását igénylő jognyilatkozatot is tegyen, úgy az Ügyfél a szolgáltatási ajánlat elektronikus úton való megtételét megelőzően a "Megkötöm" gombra kattintással tesz ajánlatot a Megbízási Szerződés telkopiac.hu-val való megkötésére.

(5) A telkopiac.hu vállalja, Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Portálon keresztül kezdeményezett szolgáltatói ajánlattétel során megadott e-mail címre visszaigazolást, tájékoztatást küld, az Ügyfél ajánlatával, ill. a Megbízási Szerződés teljesítésével kapcsolatos lényeges lépésekről, különös tekintettel:

 • a regisztráció érvényességéről, a választott azonosítóról, ill. jelszóról,
 • a Portálon keresztül kezdeményezett szolgáltatási ajánlat tényéről és annak részletes tartalmáról,
 • a megbízás/meghatalmazás kézhezvételéről,
 • a megbízás/meghatalmazás elfogadásáról,
 • a Portálon keresztül kezdeményezett Előfizetői szerződés telkopiac.hu által történő megkötéséhez szükséges iratok, dokumentumok kézhezvételéről vagy annak hiányáról,

(6) A telkopiac.hu a jelen Üzletszabályzatot az Ügyfél ajánlattételének elküldését megelőzően olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára az Üzletszabályzat tárolását és változatlan tartalommal való későbbi előhívását. Az Ügyfél akár írásban, akár ráutaló magatartással tett ajánlatát minden esetben a Portálon elhelyezett, megkerülhetetlen tartalommá tett jelen Üzletszabályzatra utalással teszi meg, melynek révén a Felek Megbízási Szerződésének az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részévé válik.

3. AZ ÜGYFÉL KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

(1) Az Ügyfél által megadott a Portálon keresztül közölt adatok valóságtartalmáért Ügyfél felelős. A közölt adatok ellenőrzését a Szolgáltató és a telkopiac.hu részére lehetővé kell tenni. A Szolgáltató, ill. a telkopiac.hu ellenőrzési lehetősége az Ügyfelet a közlési kötelezettség alól nem mentesíti.

(2) Az Ügyfél köteles a Megbízottnak haladéktalanul bejelenteni mindazon változásokat, amelyek érintik a szolgáltatás igénybevételét. A közlésre, illetőleg a változás-bejelentésre irányuló kötelezettségek elmulasztása vagy megsértése miatt bekövetkező károkért, hátrányokért a Megbízott nem vállalja a felelősséget.

 

4. A TELKOPIAC.HU JOGÁLLÁSA ÉS KÖZVETÍTŐI MINŐSÉGE

(1) A telkopiac.hu - a jelen Üzletszabályzatban kifejezetten meghatározott esetek kivételével - nem tekinthető a Szolgáltató képviselőjének, ezért a Szolgáltató nevében jognyilatkozatot nem tehet és nincs felhatalmazása az Ügyfél szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a Szolgáltató nevében való joghatályos fogadására, így különösen a Szolgáltatási Szerződés felmondásának elfogadására sem. Az Ügyfél fenti nyilatkozatai a Szolgáltatóval szemben a Szolgáltató szervezeti egységéhez való beérkezéssel válnak joghatályossá, a telkopiac.hu tudomásszerzése nem tekinthető a Szolgáltató tudomásszerzésének.

(2) A telkopiac.hu közvetítésével megkötött szolgáltatási szerződések létrejöttére vonatkozó a határidő alatt, amíg a Szolgáltató a szerződéskötésre tett ajánlatot a mindenkori szabályzata alapján visszautasíthatja, attól a naptól kell számítani, amikor a szolgáltatási ajánlat a Megbízottól a Szolgáltatóhoz beérkezik.

(3) A telkopiac.hu tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a távközlési szolgáltatás szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. A telkopiac.hu e kötelezettsége elmulasztásáért  felelős. A telkopiac.hu teljes felelősséggel tartozik továbbá az alkalmazottai és megbízottai által az Ügyfélnek a felhasználói vagyonában okozott kárért, az elmaradt haszon kivételével.

 

5. A MEGBÍZÁS TARTALMA

(1) A Megbízási Szerződés létrejöttével az Ügyfél megbízza a Megbízottat valamennyi, a Portálon keresztül kezdeményezett Előfizetői szerződésének a kezelésével, mely az Előfizetői szerződések megkötésében és a jelen Üzletszabályzatban meghatározott esetekben és módon az Ügyfél szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való közreműködésre nem terjed ki.

(2) A telkopiac.hu vállalja, hogy a közvetítésével létrejött Előfizetői Szerződések lebonyolódásának létszakában, ill. a Megbízási Szerződés érvénytartama alatt képviseli Ügyfél érdekeit, a Megbízási Szerződés kiterjed:

 • a Megbízotton keresztül megkötött szolgáltatói szerződésekkel kapcsolatos távközlési szaktanácsadásra, amennyiben az ügyfél igényli.
 • az Ügyfél jognyilatkozatainak, változás-bejelentéseinek a Szolgáltatóhoz való továbbítására.

(3) Az Ügyfél vállalja, hogy a Megbízási Szerződés hatálya alatt más hasonló tevékenységet folytató megbízottnak nem ad megbízást a Megbízási Szerződésével azonos, vagy ahhoz hasonló olyan megbízás elvégzésére, amely a Portálon keresztül kötött Szolgáltatási Szerződés(ek)hez kapcsolódik.

(4) A telkopiac.hu vállalja, hogy az általa működtetett Portálon keresztül, az Ügyfél által megadott biztosítási igények és adatok alapján biztosítási ajánlatokat dolgoz ki az Ügyfél számára. Ennek során kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető szolgáltatói ajánlatot elemez, összehasonlítja a Szolgáltatók termékeit, részletes tájékoztatást ad az egyes ajánlatokhoz tartozó feltételekről.

(5) A telkopiac.hu jogosult a megbízás teljesítése érdekében jogosult az Ügyfél személyes adatainak a kezeléséhez és harmadik személy részére való továbbításához hozzájárulást adni.

 

6. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉVEL, LEBONYOLÓDÁSÁVAL ÉS MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

(1) A Megbízott az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet a kiválasztott Szolgáltató adatairól és a megkötni kívánt szolgáltatás főbb jellemzőiről. Ennek keretében a Megbízott  az ajánlattételt megelőzően megkerülhetetlen tartalommá teszi a Portálon keresztül megkötni kívánt szolgáltatás Szerződési Feltételeit, illetve megfelelően tájékoztatja az Ügyfelet, hogy mi módon ismerheti meg közvetlenül a Szolgáltató hatályos feltételrendszerét.

(2) Az Ügyfél a Portál kényszerűen megnyíló tájékoztató oldalainak a megismerését, továbbá a Terméktájékoztató és a Szerződési Feltételek elolvasását követően az "A szerződési feltételeket elolvastam és elfogadom" check-box „kipipálásával" ismeri el, hogy az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást megkapta és a Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Ügyfélnek mindaddig nem áll módjában az ajánlattétel fázisába lépni, ameddig az ügyfél-tájékoztatás megtörténtét a fentiek szerint nem igazolja.

(3) A Megbízott az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételét megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a kiválasztott Szolgáltató az Ügyfél mely adatainak és milyen célból való kezeléséhez és/vagy továbbításához kéri az Ügyfél beleegyezését. A Portál fentiek szerinti, adatkezelési tudnivalókat tartalmazó oldalán az Ügyfél - információs önrendelkezési jogát gyakorolva - választása és döntése szerint még az ajánlattételt megelőzően megjelöli, hogy a személyes adatai milyen körének és mely célból való kezeléséhez és ezen adatok kinek a részére való továbbításához adja tájékozott beleegyezését.

(4) A Megbízott - az Ügyfél képviseletében, annak erre irányuló kifejezett meghatalmazása alapján eljárva - az adatkezelésre és adattovábbításra vonatkozó fentiek szerinti nyilatkozatot az Ügyfél Portálon keresztül megtett nyilatkozatával mindenben azonos tartalommal és formában - a Portálon keresztül kezdeményezett biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak az Ügyfél képviseletében való megtételével egyidejűleg - teszi meg a Szolgáltató felé.

(5) Az Előfizetői Szerződés akkor tekinthető létrejöttnek, ha a Szolgáltatóval azt a mindenkori feltételrendszere szerint az Ügyfél joghatásosan megkötötte.

 

7. A MEGBÍZOTT DÍJAZÁSA

(1) Az Ügyfél szolgáltatási szerződéseinek előkészítésében, megkötésében való közreműködéséért valamint a Portálon keresztül megkötött Előfizetői szerződések lebonyolódásának létszakában nyújtott biztosítási szaktanácsadásért, a változás-bejelentések továbbításáért a Megbízott külön megbízási díjat nem számít fel.

(2) A Megbízott attól a Szolgáltatótól jogosult díjazásra (jutalékra), amellyel az Ügyfél a Portálon keresztül kezdeményezett Előfizetői Szerződést a Megbízott közvetítésével megköti.

 

8. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA

(1) A Megbízási Szerződést a felek határozott időre kötik. A Szolgáltatóval kötött szerződés megkötésével és az ügyfél általi szerződéses teljesítésének a megkezdését követő azon időszakig, amíg az Ügyfél által megfizetett előfizetői díjból befolyik az az összeg, amiből a Megbízott és a Szolgáltató közötti külön megállapodás szerint a Megbízott díja kifizetésre nem kerül szűnik meg a hatálya.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

(1) Az Ügyfél a Megbízási Szerződés létrejöttével az Megbízott irányában felmenti a Szolgáltatót a titoktartási kötelezettség alól.

(2) A Megbízott az Ügyfél által a Portálon keresztül megadott e-mail címre jogosult eljuttatni hírleveleit.

(3) A Megbízott az Ügyfél külön írásbeli hozzájárulása nélkül jogosult az Ügyfél szolgáltatási igényeit ellátó Szolgáltatóhoz való adattovábbításra, ha az a Megbízási Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen, különös tekintettel a szolgáltatás közvetítői tevékenységből eredő sajátosságokra, az így kiszolgáltatott adatok körére és az adattovábbítás céljára.

(4) Fogyasztói panasz esetén az Ügyfél a Fogyasztóvédelemhez tehet bejelentést az alábbi címen: 1077 Budapest, Dohány u. 30/b

(5) A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben különösen a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(6) Bármely vita eldöntésére, amely a Megbízási Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek - pertárgyértéktől függően - alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Hatályos: 2008.július 15.

Vissza a lap tetejére

Láthatóak vagyunk a ShopMania - Online Vásárlás